<FIGYELEM!
Az INTERNETES OLDALAK ("WEBOLDALAK") HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. A WEBOLDALAK HASZNÁLATÁVAL ÖN EZEKET A FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL. AMENNYIBEN A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA EZEKET A WEBOLDALAKAT.


A weboldalak használata

Az S-Kore Kft az ezen a weboldalakon található bármely információ, tájékoztató anyag, szoftver stb. (a továbbiakban együttesen: "anyagok") kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a Weboldalakon elhelyezett eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen Weboldalakon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. Ezen anyagok más weboldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A Weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. Jelen Feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a Weboldalak használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.Ezen weboldalak tartalmazhatnak olyan szellemi alkotásokkal, szerzői jogokkal kapcsolatos tájékoztatást, amelyeknek az előírásait kötelező betartani. A weboldalak tartalmazhat technikai pontatlanságokat és sajtóhibákat. Az S-Kore Kft semmilyen felelősséget nem vállal az általa kiadott információk pontosságát illetően. Ezeket az információkat mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja. Az S-Kore Kft nem garantálja, hogy a bejelentett hibák megoldhatóak lennének az S-Kore Kft által kiadott bármely tájékoztatás felhasználásával. Az információk rendelkezésre bocsátásával az S-Kore Kft semmilyen módon nem jogosít fel semmilyen szerzői jog, szabadalom illetve egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jog által védett szellemi alkotás vagy információ használatára.


AZ S-KORE KFT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN FÉL FELÉ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBOLDALAK, VAGY INNEN BÁRMELY MÁS, HIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRHETŐ WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE ÉRTÉKHATÁR NÉLKÜL BÁRMILYEN ELMARADT HASZNOT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT, PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLT INFORMÁCIÓKEZELŐ RENDSZERBEN VAGY BÁRMILYEN MÁS MÓDON, MÉG AKKOR SEM, HA KIFEJEZETTEN FELHÍVTÁK A FIGYELMÜNKET AZ ILYEN KÁROK FENNÁLLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRE.


Jogi nyilatkozat


A WEBOLDALAKON ELÉRHETŐ ANYAGOK (BELEÉRTVE A SZOFTVEREKET IS) ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖNMAGUKBAN, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS VAGY BÁRMILYEN MÁS FELELŐSSÉG VÁLLALÁSA NÉLKÜL JUTNAK EL ÖNHÖZ, IDEÉRTVE AKÁR A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT ÉRINTŐ, AKÁR EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS GARANCIÁKAT.
Az S-Kore Kft továbbá nem garantálja, hogy a jelen Weboldalakon található anyagok, szoftverek, vagy a szolgáltatások bemutatása pontosak és teljeskörűek. Az S-Kore Kft bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Weboldalakon található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. A Weboldalakon fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultak lehetnek, az S-Kore Kft nem vállal kötelezettséget azok frissítésére.
Az S-Kore Kft nem vállal felelősséget más weboldalakért sem, amely esetleg a jelen weboldalakon keresztül érhető el. Amikor olyan weboldalakra látogat el, amely nem az S-Kore Kft -é, még ha azok tartalmazzák is az S-Kore Kft logóját, vegye figyelembe, hogy azok az S-Kore Kft -től függetlenek, és az S-Kore Kft -nek nincs befolyása az ilyen weboldalak tartalma felett. Ezen túlmenően a nem S-Kore Kft weboldalakra mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy az S-Kore Kft egyetért azoknak a weboldalaknak a tartalmával, vagy bárminemű felelősséget vállal azokért vagy azok használatával kapcsolatban. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy bármi, amit Ön választ saját használatára, mentes legyen vírusoktól, férgektől, trójai faló típusú programoktól és más, romboló természetű dolgoktól.

Felhasználói közzétételek

Az S-Kore Kft nem kíván bizalmas vagy a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt álló adatokat, anyagokat, információkat, vagy egyéb közleményeket szerezni Öntől a Weboldalakon keresztül. Az Ön által a jelen Weboldalakra átvitt vagy küldött adatok, anyagok, információk, vagy egyéb közlemények ("Közlemények") nem tekintendők sem bizalmasnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. Az S-Kore Kft ezen Közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállal. Az S-Kore Kft a Közleményeket és minden azokban megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb elemet bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon másolhatja, közzéteheti, terjesztheti, átírhatja, illetve egyéb módon szabadon felhasználhatja. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba, vagy jó erkölcsbe ütköző anyagnak a jelen Weboldalakra történő elküldése vagy átvitele.

Társalgók és más felhasználói fórumok

Az S-Kore Kft jogosult, de nem köteles a Weboldalak olyan részeit, valamint az azokon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ahova a felhasználók eljuttatják Közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással érintkeznek, ideértve, de nem kizárva a társalgókat, a hirdetőtáblákat és egyéb felhasználói fórumokat. Az S-Kore Kft ezen Közlemények tartalmával kapcsolatosan semmiféle, sem szerzői jogi, sem egyéb felelősséget nem vállal. Az S-Kore Kft fenntartja a jogot, hogy a Weboldalakról eltávolítsa a saját értelmezése szerint fenyegető, rágalmazó, közszeméremsértő vagy egyéb módon jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütköző szövegeket.

Hivatkozások más weboldalakra

A jelen Weboldalakról más weboldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor Ön más weboldalakra csatlakozik, a jelen Weboldalakat el fogja hagyni. Az S-Kore Kft ezen kapcsolódó weboldalak egyikét sem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét ezen weboldalakért vagy ezek tartalmáért. A jelen Weboldalakhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik. Az S-Kore Kft bármikor módosíthatja ezeket a feltételeket, a jelen tájékoztató frissítése útján. Ezek a weboldalaknak a használata az Ön részéről azt jelenti, hogy önmagára nézve kötelezőnek tartja az összes ilyen módosítást, ezért időről-időre fölkeresi ezt az oldalt, hogy megállapítsa az adott időpontban Önre nézve kötelező feltételeket.